OOSTPOORT

HOBBELS

Het grootste Nederlandse binnenstedelijke ontwikkelingsproject Oostpoort staat er niet goed op. Het stadsdeel werkt niet mee, het terrein wordt gekraakt en exploitanten voelen zich bedreigd. De ontwikkelaars Ymere, Stadgenoot en Bouwfonds BPD willen de negatieve spiraal doorbreken.

Enkele jaren voor de opleving van de huizenmarkt zag men het somber in. Voor Oostpoort was een nieuw elan nodig. Een andere kijk op de samenwerking, het verleggen van het focus naar nieuwe doelgroepen en nieuwe uitgangspunten voor de marketing.

Samenwerken vraagt om een gedeelde visie. Het belangrijkste van die visie is niet de inhoud, maar de eenheid. Het gaat erom dat alle partijen die visie willen realiseren. Dat de mensen die aan tafel zitten mandaat krijgen. En dat een goed idee echt kan worden uitgevoerd. 

Strategische communicatie is die visie organiseren. Informatie ophalen bij alle partijen. Weglaten wat niet terzake doet. Het gemeenschappelijke zo hecht formuleren dat het partijen bindt. Het is nieuwe doelgroepen zoeken, nieuwe communicatiekanalen openen en nieuwe formats neerzetten. De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen monitoren en ingrijpen voordat zaken uit de hand lopen. Diplomatiek als het kan, stevig als dat moet. 

Rainmaker was verantwoordelijk voor het organiseren van de communicatie voor de grootste binnenstedelijke ontwikkeling van Nederland. Van leidende gedachte tot online magazine voor jonge professionals.