Hoe begin je een beweging?

“Als er een schaap over de dam is volgen er meer.” Maar wie is dat eerste schaap? Hoe krijgt hij het tweede over die dam en wat maakt dat dat de andere daar achteraan lopen? Derek Sivers maakte een inspirerende analyse van dit filmpje met een dansende jongen. (https://sivers.org/ff) Dit is het transcript van de […]

Bonus effectief bij simpele taak

De toppers van een organisatie krijgen hogere financiële beloningen als zij beter presteren. Is dat een stimulans? In deze video http://bit.ly/1gNxOdQ wordt beweerd dat dit onzin is. Bij eenvoudige, mechanische taken werkt dat prima. Maar bij taken waarvoor cognitieve vaardigheid is vereist, die gecompliceerd zijn en veel vragen van de creativiteit, is dat niet zo. […]

Zes principes van het overtuigen

De kunst van het overtuigen is de wetenschap van het overtuigen sinds Robert Cialdini zijn theorie publiceerde in zijn boek ‘Science & Practice and Influence’. Die principes zijn: Wederkerigheid (reciprocity) Schaarsheid (scarcity) Autoriteit (authority) Consistentie ( consistency) Sympathie (liking) Overeenstemming (Consensus) In deze video vertellen Dr. Robert Cialdini en Steve Martin zelf over hun onderzoeken en hun wetenschappelijk […]