AMPYX

INNOVATIE

Stroom opwekken uit hogere luchtlagen waar het altijd hard waait. Over gehele wereld. Met Ampyx Power airborne wind energy systemen in grote windparken. Op water en op land. Zo kan overal elektriciteit beschikbaar komen, goedkoop en duurzaam opgewekt. Dat is de boodschap die Rainmaker Strategische Communicatie neerzette voor de techneuten van ampyx.

Ampyx Power werkt hard aan de realisatie van haar ambitie om de eerste PowerPlane voor commerciële toepassingen in de markt te zetten. Een duurzaam powerstation dat 1500 huishoudens van elektriciteit voorziet met zijn capaciteit van 2 MW. Ze worden dichter op elkaar gezet dan traditionele windmolens. Per km2 grondoppervlak wekken ze een ongeëvenaarde hoeveelheid stroom op.

De werking is even simpel als ingenieus: vanaf platforms die automatisch in de wind draaien stijgen en landen volledig autonome vliegtoestellen aan een kabel. Zij zijn zo geprogrammeerd dat zij de kabel voortdurend aantrekken en weer laten vieren. De kracht die zij hiermee opwekken wordt overgebracht op een generator die stroom opwekt.

Strategische communicatie voor Ampyx Power. Dat is een briljante maar complexe oplossing neerzetten in eenvoudige woorden. Beelden maken die in een oogopslag duidelijk zijn. Zodat politiek, overheid, investeerders en afnemers de ontwikkeling van de nieuwe technologie mogelijk maken. 

Rainmaker was verantwoordelijk voor de strategische communicatie van Ampyx Power. Van leidende gedachte tot content van de website.