VERANDERING VRAAGT OM REFLECTIE

Terwijl velen afwachten tot het ‘oude normaal’ terug komt, zien wij dat het ‘nieuwe normaal’ een begin is van een andere toekomst. Met een andere maatschappij, politiek en economie. Andere mogelijkheden voor communicatie en andere eisen die daaraan worden gesteld. 

Daarbij wordt coaching belangrijker dan consulting. Daarop nemen wij een voorschot. Wij werken nu samen met Ferdinand Helman, een ervaring coach en mediator, die professionals coacht die opereren in een ‘politieke’ omgeving. 

Ferdinand helpt professionals inzicht te krijgen in de overwegingen die leiden tot effectieve beslissingen. Als mediator helpt hij oplossingen te creëren voor complexe problemen. 

Met zijn komst kan Rainmaker Strategisch Communicatie op een breder terrein actief zijn als coach. Wij coachen professionals in complexe omgevingen, coachen communicatieprofessionals vakinhoudelijk (Ton de Roo) en helpen  bestuurders hun communicatieve vaardigheden te verbeteren (Marcel van den Berg).