CRISIS

Crisiscommunicatie  Het voortbestaan van je organisatie kan door allerlei oorzaken aan een zijden draadje komen te hangen. Crisiscommunicatie kan voorkomen dat dit draadje knapt. Onze aanpak is erop gericht begrip te creëren en draagvlak te vergroten. Rekening houdend met de eventuele gevolgen voor anderen.

Benut onze ervaring  met crisismanagement en het voorkomen van reputatieschade. Ontwikkel een crisisaanpak, loop door de scenario’s en train in woordvoering. Bel bij acute problemen direct met 0654267277.