OOSTPOORT

VISIE ORGANISEREN

Het grootste Nederlandse binnenstedelijke ontwikkelingsproject Oostpoort stond er niet goed op. Het stadsdeel werkte niet mee, het terrein werd gekraakt en exploitanten voelden zich bedreigd. Rainmaker organiseerde de communicatie. Van leidende gedachte tot online magazine voor jonge professionals. Zo ontstond nieuw elan.

De ontwikkelaars Ymere, Stadgenoot en BPD wilden de negatieve spiraal doorbreken.Voor Oostpoort was een nieuw elan nodig. Een andere kijk op de samenwerking, het verleggen van het focus naar nieuwe doelgroepen en nieuwe uitgangspunten voor marketing.

Samenwerken vraagt om een gedeelde visie. Het belangrijke van die visie is niet alleen de inhoud, maar vooral de eenheid. Het gaat erom dat alle partijen die visie willen realiseren. Dat de mensen die aan tafel zitten mandaat krijgen. En dat een goed idee echt kan worden uitgevoerd. 

Strategische communicatie is die visie organiseren. Informatie ophalen bij alle partijen. Weglaten wat niet terzake doet. Het gemeenschappelijke zo hecht formuleren dat het partijen bindt. Het is nieuwe doelgroepen zoeken, nieuwe communicatiekanalen openen en nieuwe formats neerzetten. De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen monitoren en ingrijpen voordat zaken uit de hand lopen. Diplomatiek als het kan, stevig als dat moet..